Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Wattcoach Oy
Arkadiankatu 31 A 22
00100 HELSINKI

Y-tunnus: 2775311-7
Puhelin: 020 7191 828
Web: http://www.wattcoach.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
Janne Nurminen (etunimi@wattcoach.com)

2. Rekisterin nimi

Asiakas- ja yhteystietorekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhde

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Wattcoach Oy:n ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja kohdentamiseen, kurssi- ja tapahtumailmoittautumisten ja niihin liittyvien taustatietojen tallentamiseen, tiedottamiseen, maksutilanteen seuraamiseen ja asiakaskyselyjen tekemiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tallennetaan:

  • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
  • Syntymävuosi
  • Tilaus- ja ilmoittautumistiedot taustatietoineen
  • Maksutiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Asiakas- ja yhteystiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen tekemiensä tilausten ja ilmoittautumisten yhteydessä.

7. Rekisterin tietojen luovutus

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin luottamuksellisuus

Rekisterin sisältämiä tietoja säilytetään sähköisessä tietokannassa, jonka käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.Päivitetty: 27.9.2016